Мінрегіон на сторожі ОСББ

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, схвалений у другому читанні та в цілому Верховною Радою, 26 березня направлено на підпис Президенту України. Відповідно до вимог регламенту Кабінету Міністрів України, всі центральні органи виконавчої влади вивчають та візують копію ухваленого закону, надають своєї висновки, щодо нього. Законопроект мав досить складний шлях до ухвалення Верховною Радою, досить сказати, що він кілька разів знімався з розгляду у другому читанні. Тепер спостерігається намагання окремих «груп впливу» організувати ветування вже ухваленого закону, ініціюючи відповідні пропозиції у окремих органах центральної влади. Непокоїть те, що це дійсно може статися, адже для більшості органів влади об’єднання, як відносно нові економічні та суспільні утворення, лише створюють додаткові незручності та проблеми, а власних потужних «груп впливу» ОСББ не мають. У тому, що це зовсім не припущення, переконують зауваження, які висловлюються центральними органами влади до норм закону, раніше ними погоджених на етапі подання законопроекту на розгляд Уряду.
Мінрегіон особливо наголошує, що на переконання його фахівців, яке підтверджується і висновками міжнародних незалежних експертів, ОСББ не є єдиною і виключною формою організації управління багатоквартирним житловим будинком, а також відстоює думку про необхідність багатоманітності форм її організації та наявність альтернативи для громадян. Разом із тим, у питанні організації та створення, нормативно-правового забезпечення, з усіх можливих нових форм ОСББ найбільше розвинулися на цей час. Проте, у процесі їхнього створення та діяльності виник цілий ряд проблем, вирішити які можливо виключно системно, на законодавчому рівні. Саме на розв’язання цих протиріч і спрямовувався законопроект 8474.Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України відзначає, що підготовка цього закону проводилася із широким залученням громадськості. Разом із тим, проект закону не уник серйозної критики та продовжує її зазнавати з боку окремих громадських діячів та об’єднань громадян. Однак, висловлювані зауваження часто суб’єктивні, носять оціночний характер, заснований на особистому баченні проблеми. Дійсні очікування від законопроекту підміняються власними очікуваннями критиків, законопроекту приписуються проблеми, які не відносяться до сфери його регулювання, існували до його прийняття та матимуть місце після. Іноді викривлено тлумачаться окремі положення, а також критикуються ті, які раніше цими ж об’єднаннями громадян підтримувалися.

Проте, насправді прийнятий законопроект реально, а не декларативно, вирішує велике коло проблем існуючих ОСББ, відкриває можливість для залучення ними фінансових ресурсів для модернізації та впровадження енергоефективних заходів. Всі поставлені перед законопроектом цілі ефективно досягаються у разі набуття ним чинності.

Головна перевага Закону – він дозволить розв’язати основні проблеми, які заважають становленню та розвитку ОСББ Україні, як відповідального власника житла. Зокрема:

1. Земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, належні до нього будівлі та споруди, а також прибудинкова територія передаються безоплатно у власність або постійне користування цьому об’єднанню. (ст. 42 Земельного кодексу).

2. Дане визначення прибудинкової території – територія навколо багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків, яка визначається на підставі містобудівної документації і призначена для обслуговування будинку і належних до нього будівель і споруд (зміни до статті 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

3. Скасовується категорія членства в ОСББ (виключення ст.9) та вводиться поняття «співвласники будинку» – це власники жилих та нежилих приміщень, які є співвласниками спільного майна будинку (зміни до статті 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

4. У новозбудованих багатоквартирних будинках установчі збори об’єднання скликаються після отримання правовстановлюючих документів більшістю власників жилих та нежилих приміщень (зміни до статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

5. У тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання органи місцевого самоврядування мають передати до ОСББ технічну документацію на багатоквартирний будинок, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж (зміни до статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

6. Не є обов’язковим включення до статуту відомостей про склад співвласників (зміни до статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

7. У разі якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників. Опитування проводиться протягом 2 тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому самому порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування та визначення його результатів визначається статутом об’єднання. (зміни до статті 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менш як дві третини співвласників, якщо статутом об’єднання не передбачено прийняття таких рішень більшою ніж дві третини кількістю голосів (зміни до статті 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

9. Скасовується поняття «балансоутримання». (виключається стаття 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

10. Врегульовується питання щодо самозабезпечення об’єднанням своїх потреб в утриманні й експлуатації будинку, а також стосунків з виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг(зміни до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

11. ОСББ сплачуватимуть за спожиті холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків за цінами і тарифами, встановленими для населення. (зміни до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

12. На ОСББ будуть поширюватися пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, а також на внески та платежі співвласників, що сплачуються для потреб ОСББ (зміни до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

13. Якщо власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (зміни до статті 23 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

14. Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом має подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів. (Прикінцеві положення).

За час розробки і, особливо, ухвалення цього закону, сфера застосування об’єктивно зазнала змін. Тому Мінрегіон не наполягає на якійсь винятковості та всеохопності, однак наголошує, що цей закон потрібен усім вже існуючим ОСББ, а також тим громадянам, які хочуть і можуть створити таке об’єднання.

Прес-служба Мінрегіону